גני ילדים ומעונות יום בקרית הלאום

2014-2015   |   כ-1,000 מ"ר

קומפלקס של 2 כיתות גני ילדים ו 3 כיתות מעון יום, בשתי קומות. לגני הילדים ולכיתת מעון חצרות משחק ולכיתת מעון נוספת גן משחקים על גג המבנה.  תוכנן עבור הח' הכלכלית ראשון לציון