גני ילדים בשיטה הטרומית, ראשון לציון

2011-2014   |   כ-3,500 מ"ר

במסגרת קביעות וועדת טרכטנברג נוצר הצורך בתכנון כמות גדולה של כיתות גני ילדים לגילאי 5-3. בראשון לציון הוחלט לתכנן ולבצע את הגנים בשיטה הטרומית מסיבות של יעילות, מהירות ושליטה בלוח הזמנים להקמת המבנים, כ-10 חודשים מיום תחילת התכנון למסירת המבנים - כולל כמובן הליך רישוי.

הגנים מתוכננים על פי פרוגרמה הדוקה מאד של משרד החינוך, ובעזרת החברה היצרנית הגענו לשיטה בה מספר אלמנטים במבנה יהיו קבועים ואחרים יוכלו להשתנות.  דבר זה איפשר לתכנן כל כיתה באופן עצמאי, למרות האחידות הנראית לעין. הסיבה העיקרית לשינויים בין הכיתות היא שינויים ביחס המבנה לכל מגרש ומגרש.

המבנים מצופים אבן, כמיטב המסורת והיכולת הטרומית, לשבירת הקשיחות המבנית, הוספו גגוני פח אלומיניום בתלייה, בכווני המבנה השונים.  כמו כן, טיפול בצבע במעקות הגג הגבוה, המגיעים לאתר בנפרד מהקירות.

במשך שלוש שנים נבנו כ-30 כיתות גן, בחלקו בודדות ובחלקן כפולות.  בגן דו כיתתי כל הפונקציות ואביזרי החצר - כפולים.