תכנית אב ותכנון מבני נופש באתר חוף קלי"ה- המסעדה

2008-2011   |   5,000 מ"ר

במסגרת תכנון אב לאתר הנופש של קיבוץ קלי'ה תוכננה תכנית אב להתפתחות החוף ומבני המתחם. בשלב ראשון תוכנן מבנה שירותים קרוב לקו המים, בים המלח זו משימה לא קלה, כי הים בורח והשאיבה מהווה פתרון הנדסי.

מסעדת חוף קלי"ה היא צומת דרכים תיירותית, הנקודה הצפונית בים המלח, ומאכלסת קבוצות תיירים מכל העולם, במאסות גדולות ובתחלופה מהירה. המבנה מהווה שער כניסה לחוף במסגרת תכנית האב הכוללת.

הרעיון המרכזי בתכנון מציב את המסעדה כגלריה המציגה תופעות נכחדות מהאזור הייחודי. לשם כך, תוכנן הבניין עם קירות תצוגה - חוץ ופנים, המהווים גם אלמנטי הפרדה ומיקום לשולחנות הסועדים. צלמים מקצועיים הוזמנו להציג מעבודותיהם על גבי הקירות,  התצוגה מוארת גם בלילה לעוברים והשבים.  בשיתוף אדר' איתן עדן