תכנית אב ותכנון מבני נופש באתר חוף קלי"ה- מבנה שירותים

2008-2011   |   5,000 מ"ר

מבנה השירותים בנוי מאבן וטיח, הפתחים כולם מאווררים לכל אורך המבנה, מייצרים פתחי חזיתות אורכיים.  הפיתוח בצמחיה מקומית ובמסלעות בכדי להתגבר על הפרשי מפלסים גדולים.