שימור תיאטרון בגן לאומי ציפורי

2005   |   2,000 מ"ר

שיקום ושימור התיאטרון מהתקופה הרומית במאה הראשונה לספירה, היווה חלק משימור ושיקום העיר העתיקה בציפורי. במסגרת השיקום, שופצו אבני הספסלים, שוקמו אלו המנותצים, תוכננה מחדש הבמה וחדרי התמיכה הנמצאים בתחתית הבמה. לצד קרדו וחצרות מחופות פסיפס, שוקם מבנה התיאטרון הפועל בחצי גורן, לאפשר פעילות ומופעים לציבור הרחב.

עם אדר' א.קדר