הצעות לעיבוי בינוי, ראשון לציון

2005   |   שטחים משתנים

בראשון לציון הקמנו קבוצת חשיבה ותכנון סביב הנושא שהתחיל לפרוח בתקופה זו. מתן פתרונות בינוי למתחמים שאינם מנצלים אחוזי בנייה ו/או נמצאים במצב פיזי ירוד, כמו גם אינם נותנים מענה לרעידת אדמה. האפשרויות נעו סביב חיזוק ושיפוץ מבנים, עיבוי בינוי ואפשרות של פינוי תושבים ובנייה מחדש.  דוגמאות פרויקטים אלו, מתוך רבות שנבחנו, מייצגות את התפישה המעדיפה לשלב את המבנים הקיימים בבנייה חדשה, לשפרם, לחזקם ולמקסם את אחוזי הבנייה, לצידם להוסיף בנייה חדשה, התורמת לשכונה מעורבת יותר.

אלו פרויקטים מורכבים בדרך כלל, המקטינים את הסיכוי לבינוי בתקופת זמן סבירה, ודורשים כוחות כלכליים גדולים למימושם.