הצעה לתכנון האגף החדש במוזיאון תל אביב לאמנות

2003   |   כ-7,000 מ"ר

במסגרת התחרות לתכנון תוספת למוזיאון ת"א ובתוך פרוגראמה מאד קפדנית של המזמין, המבנה מציע חלופה מרעננת לחומריות המבנית הקיימת בסביבה המוסדית. הגלריות השונות והחללים סובבים את גינת הפסלים ומייצרים חלל ביניים למוזיאון הקיים עם החדש.  חפירת ופתיחת המבנה בעומק הקרקע, שוטפת באור את הקומות התחתונות ומייצרת קשר ישיר עם גן הפסלים. חלקו של מוזיאון הילדים ברצף המבני הוא של שמחתה צבעונית וצורנית. בחללים המרכזיים הפתוחים ממוקמים מבנים תלויים המהווים אולמות מפגש קטנים. 

תוכנן עם ר. זייברט וא. קרט