גני ילדים ומעונות יום בשכונת רביבים

2014-2015   |   כ-1,000 מ"ר

קומפלקס של 2 כיתות גני ילדים ו 3 כיתות מעון יום, בשתי קומות. לגני הילדים ולכיתת מעון חצרות משחק ולכיתת מעון נוספת גן משחקים על גג המבנה.  תוכנן עבור הח' הכלכלית ראשון לציון.

ראה כתבה על הפרויקט בנושא גני ילדים דו קומתיים, באתר מקומונט ראשון לציון.