חמישה גני ילדים, מבנה קהילתי ובית כנסת, ראש העין

2017-2018   |   1400 מ"ר

הפרויקט בשלבי בניה מתקדמים בימים אלה. התמונות עוקבות אחר תהליך הבניה.  .