שלוש כיתות גני ילדים-חינוך מיוחד, ראשון לציון

2017-2018   |   כ-600 מ"ר

הפרויקט בימים אלה בשלבי אישורים לקראת ביצוע.