גן ילדים | רח' מאירוביץ', ראשון לציון

2014-2015  |  כ-150 מ"ר