שתי כיתות גני ילדים, ראש העין

2015   |   כ-350 מ"ר