בית כנסת "אבני חושן" | ראשון לציון

2019-2021   |   כ-300 מ"ר

בית הכנסת הקהילתי תוכנן בהשראת סימבולים מהעולם היהודי- כשבראשם אבני החושן שענד הכהן הגדול על בגדיו וכן ספר תורה, מגילות קלף ומגן דוד.