שיפוץ מכללת סמינר הקיבוצים בתל אביב- מרחבי למידה פנימיים

2009-2011   |   4,500 מ"ר

בגיליון זה מוצג התכנון שבוצע עבור כתות הלימוד בכל מרחבי הקמפוס.  התפישה העיקרית איתרה את מוקד ועמדת המרצה כנקודת פוקוס לצבע ושליטה בטכנולוגיית ההוראה. הכיתות עצמן נצבעו בגוונם בהירים ותואמים. הוחלפו כל התקרות עם גופי התאורה.

במהלך המדרגות בלובאי הבניינים תוכנן טקסט על הקירות. כמוקרן מתוך מסעם של הסטודנטים. בבניין הראשי "האגפים" תוכננו ושופצו גם כל הלובאים בכניסות ובקומות השונות.