חדר כושר, מרכז הספורט באוניברסיטת תל אביב

2011-2014   |   כ-5,000 מ"ר

חדר הכושר במרכז הספורט שופץ מן היסוד, כולל החלפת מכשירים רבים.  מיקום המכשירים מחדש התווה תנועתיות וזרימה בחלל, כמו גם קבוצות התייחסות למכשירים השונים בקשרי העין של המתעמלים.

התקרה במקור כחולה, נצבעה בחלקים ממנה לבן לקבלת ולהחזר תאורה צבעונית שמוקמה בתקרות ובקירות.  גופי תאורה מיוחדים תוכננו כרצועות פרספקס מכופף המקבל תאורת לד ומייצר ומדגיש את זרימת התנועה בחלל.

ברוח זו תוכננו גם אלמנטי הריהוט השונים כגון אלמנטי מכירה ותצוגה ודלפק הכניסה הראשית, שקיבל מענה גם בקורת תקרה מונמכת, בקירות האולם תוכננו מדבקות גרפיות המייצרות שפה חזותית ברוח המקום, בשיתוף רותם גיא.