שיפוץ מכללת סמינר הקיבוצים בתל אביב- סביבת חינוך ייחודי

2009-2011  |  4,500 מ"ר

  • חדרי מנהלי תכניות הלימוד לתואר שני- העמודים המחלקים את החללים מהווים גם עמודי שילוט, למחיצות החצי פתוחות.  גם העמוד החיצוני למבנה נצבע ויושם בו טקסט המכוון למחלקות הבניין.
  • חללי למידה להעשרה בחינוך- מנעד אופני למידה מייצר גמישות במתן פתרונות ליחידים וקבוצות,  גם לקויי למידה יכולים למצוא כאן חדר שקט.
  • כיתות לחינוך טכנולוגי- חלל גמיש המאפשר עבודה בקבוצות בגדלים מישתנים ועבודה ביחידים.  הכיתות מאפשרות לקבוצות סטודנטים לעבוד בצוותים ולשנות את צורות הישיבה בהתאם לאופן ההוראה. כל העמדות מחוברות למרכז התקשורת ולכל סטודנט מחשב נייד המהווה חלק מציוד הכיתה.