לשכת יושב הראש

2007   |   130 מ"ר

לשכת יושב הראש תוכננה בעץ דובדבן לכל היקפה, העץ כפול הדופן מכיל את הספריות, את המיזוג, גופי התאורה השונים, אמצעי תקשורת וחשמל. התקרה נמתחה יריעות בריסול בפלחים אובליים והתאורה כוונה אליה מתוך מבנה העץ.

חזית הכניסה מזכוכית, קורות ועמודי נירוסטה מעוגנים במחברי מנט, וממשיכים אל תקרת זכוכית המחוברת כך אף היא. חלל המזכירות מחופה באבן גיר צהובה והמטבחון בטיח מינרלי, דוגמת הקומות בבניין.

הריצוף בשיש ועץ, ותקרות חדר הישיבות בעץ אף הן. גופי התאורה היחודיים תוכננו והותאמו לתקרות, הידיות תוכננו אף הן, כחלק משפת העיצוב הטוטאלי. אצל אדר' ר. זייברט