מרפאת רופאים פלסטיקה

2005   |   145 מ"ר

במרפאה למנתח פלסטי התכנון מנצל את מידותיה האורכיות של התכנית ומאפיין זרימה בתנועה אל האגפים השונים. החיפוי בחומרי גמר יחודיים המדגישים את האלמנטים השונים המשמשים כחזיתות פעילות, להפרדה, לישיבה, לאחסון ולחלוקת החדרים. השימוש בתאורה מדגיש את התנועה הרדיאלית של האלמנטים במשרד, ואת המחיצות המפרידות בין הקבלה לפינות ההמתנה.