משרדי חברת אלי לילי, הרצליה

2001   |   650 מ"ר

משרדי חברת אלי לילי תוכננו בשלט רחוק מול מזמין מעבר לים. התכנית ממקמת את חדרי הדיונים והוועידות במרכז החלל ומאפשרת קשר מכל מקום אל מרכז העצבים של החברה, המכיל ציוד לתקשורת בינלאומית. 

חומרי הגמר מדגישים את הטכנולוגיה האורבנית בה מתקיימת החברה בעת מיאוץ ההתפתחות שלה, תפישת החלל ומיקום חדרי העובדים מייצגים את המעורבות הניהולית של נציגי החברה היושבים בארץ.