חידוש כיתות לימוד ומעבדות במכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב

2018

חידוש רצפות, תקרות וריהוט במעבדות ושיפוץ מבנים טרומיים ישנים לכיתת לימוד עדכנית הניתנת לחלוקה באמצעות מחיצות.