תכנון סביבתי ושיפוץ מכללת סמינר הקיבוצים בתל אביב- תפיסת המרחב הציבורי

2009-2011   |   4,500 מ"ר

בפעולת תכנון שנמשכה למעלה משנתיים תוכננו ושופצו במכללת סמינר הקיבוצים מרב מרחבי הלימוד אותרו מוקדים לשיפור ופיתוח סביבתי ותוכנן מרחב המעבר הראשי בין המבנים העיקריים במכללה.

הטיפול התכנוני בשדרה הראשית התמקד בפרגולות הגדולות שהיו קיימות והחליף להן את הקירוי בבדי מתיחה הקשורים בטכנולוגיות שונות אל הפרגולות ואל המבנים.  טקסט נכתב בקירות המבנים שלא שופצו, כחלק מתפישת התכנון ברחבי הקמפוס המשווה לטקסט מקום ואחיזה במרחב הציבורי.

תוכנן עם אדר' א.קרט

תמונות נוספות ניתן למצוא בארכיון מכללת סמינר הקיבוצים