פרויקט לה גארדיה - המסגר, תל אביב / פיתוח סביבתי ותשתיות - מנהרה

2005-2007   |   60 דונם

תאורת המנהרה, חיפוי הקירות בלוות פח צורני מכופף, משווה למנהרה את אופייה, כצינור מעבר של אלפי כלי רכב בתנועה בלתי פוסקת. הפח מגן על הקירות, מאפשר מיקום לתאורת לד צבעונית הניתנת לשליטה, ומכיל את כל מערכות החשמל והתשתיות לאורך הקירות.

התאורה בתוך המנהרה בחלקה על פי תקינה ובחלקה מהווה המשך התאורה מהפורטלים פנימה. בתוך פאנלי הקיר גם אביזרי בטיחות רבים להם יש צורך  תפעולי.  הפנלים מורכבים בשיטת סרט נע, עם גריל עליון למערכות אוורור ותאורה.   אצל אדר' רוני זייברט