פרויקט לה גארדיה - המסגר, תל אביב / פיתוח סביבתי ותשתיות - פיתוח נופי

2005-2007   |   60 דונם

עמוד זה מתמקד בחלק הפרויקט הקשור בפיתוח הסביבתי והנופי של הפרויקט. תפישת התכנון התוותה את האיים הגדולים לייצר שטח נופי מיוחד בתכנון קליפות בטון יצוקות באתר, המדמות תנועה ודינמיות הדרכים והכבישים סביב. הקליפות משמשות מבנה מכיל לאדמה גננית בשטחי האיים המהווים בעצם את גג המנהרה.

הקליפות מכילות  עצי זית וצמחיה רב עונתית  המשווה להן שייכות לעיר ולמקום, חלק פעיל ממסכת  התנועה בצומת.  פיתוח הריצוף השלים את הצבעוניות המאתרת את הצומת כליבו של הפרויקט.

אצל אדר' רוני זייברט