"חצי בקבוק"

פרויקט המוצג בתערוכת "שיבוש", גלריה "ויטרינה" - מכון טכנולוגי חולון H.I.T

2018-2019 

אסיסטנט: ידידיה איש שלום


חתך בבקבוק זכוכית מתאר בציר החיתוך את מבנה הגוף של הבקבוק. אם מבודדים את החתך, ניתן לחזור ולהבין את המרחב התלת־ממדי של הגוף המקורי בעזרתו של חתך נוסף – "תוכנית". חתך האורך, שהוא קו המִתאר של הגוף המקורי, מקבל "תוכנית" המתווה את כיוון התנועה שלו. כלומר החתך המקורי של הגוף מקבל את התוכנית כווקטור תנועה להשלמתו מחדש כאובייקט המקורי. לדוגמה, אם התוכנית היא עיגול האובייקט יחזור להיות בקבוק.

ומה אם "משבשים" את התוכנית ולא מצייתים למקור?

השימוש בחתך המקורי במתווה של דרך חדשה מפיק גוף חדש המשתנה בהתאם ל"תוכנית פעולה אחרת", כלומר תנועה חדשה שאינה בכיוון המקורי של הגוף. יש בכך שיבוש של מושג החתך והפיכת החתך מכזה שנועד לבטא ביטוי נאמן ובהיר את הפנימיות של המבנה או האובייקט החתוך, לכזה שיכול לחולל "חידה" – גוף משתנה בעל צורניות חדשה.

פעולת השיבוש נעשית באמצעות בנייה ממוחשבת של המבנה החדש, פירוקו לחתכים רוחביים ויצירת הגוף הפיזי מהחתכים, כך שמתקבל גוף חדש הבנוי ממערכת חומרית ומבנית אחרת, מגוף שלם לשלד מבני. זו גם אפשרות לבנות גוף תלת־ממדי ולהבין את התנועה שלו, לא על ידי הדפסתו כאובייקט שלם מוגדר או יציקתו בתבנית, אלא על ידי הרכבתו מסדרת חתכים.

חומרים: בקבוק זכוכית חתוך ופרספקס