שיקום ושימור בית המוכתר ומבנה שכן, זכרון יעקב

2008   |   1,500 מ"ר

בית המוכתר הישן עמד מט ליפול ליד בריכת בנימין בזכרון יעקב, ולידו גל הריסות של מבנה נוסף.  הפרויקט שיקם, שיחזר ושימר את הקומפלקס.  מבית מגורים של אחת המשפחות הראשונות בזכרון, הופך הבניין למוקד תיירותי עם בתי אוכל, ושטחי מסחר קמעונאי להשכרה.

השימור נאמן למבנה המקורי, בצורתו ובחומרי הגמר, אך מבצע שינויים הכרחיים להטמעת הפרוגראמה החדשה.  בתמיכת העירייה, משוקמת גם אמת מים גדולה הגובלת בחצר המוכתר, שהובילה מים מבריכת בנימין לעמק.

במקום התגלתה מערה ששימשה את באי הבית מקום מילוט ומסתור בימי הבריטים.  נכדתו של המוכתר ובעלה הם יזמי הפרויקט.  אצל אדר' ר. זייברט