דירת מגורים, תל אביב

2007   |   90 מ"ר

דירה קטנה ואורכית. המזמין ביקש לתכנן שני חדרים קטנים לילדיו שחיים אצלו לפרקים. התכנון במחיצות גבס וחזיתות עץ, שילב שני מפלסי שינה - תחתון ועליון וניצל חדר רגיל להכיל שני חדרים.