בית מגורים, גני יהודה

2005   |   100 מ"ר

שיפוץ בבית מגורים מנצל הדרישה לייצר הפרדה בין מדרגות הבית לבין חלל הכניסה בשביל לייצר אלמנט עיצובי המרכז סביבו את ההתרחשות בחלל הבית. האלמנטים המשמשים את החלל מתוכננים כפריטי ריהוט מרחבי.  כך ספרייה היא גם מחיצה, אח הוא גם חלק מחלון ומדפי תצוגה הופכים לאלמנט מפריד ומבודד. גם האקווריום משמש כחלון המפריד בין חדר המגורים לסיפון עץ חיצוני.   עם אדר' חביבה אבן